Uczelniane Centrum Informatyczne

Studenckie konto pocztowe

REGULAMIN
korzystania ze studenckich kont pocztowych Politechniki Białostockiej

Niniejszy dokument jest wewnętrznym dokumentem Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok) i odnosi się do każdego studenta, który używa konta email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Białostockiej.

§1. Zasady ogólne

 • Konto email na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Białostockiej (zwane dalej kontem) jest zakładane i aktywowane na wniosek studenta.
 • Student drukuje i wypełnia wniosek zamieszczony na stronie http://uci.pb.edu.pl/sites/default/files/uploads/wniosek-studenckie-konto-pocztowe.pdf, podając imię, nazwisko, nr albumu, wydział, kierunek oraz rok studiów. Wydrukowany wniosek składa w budynku rektoratu pok. 022B (ul. Wiejska 45A) celem aktywacji konta.
 • Zakładane konto ma nazwę: pierwsza_litera_imienia.nazwiskoX@student.pb.edu.pl, gdzie X – kolejna liczba naturalna, jeśli pierwsza_litera_imienia.nazwisko się powtarza oraz alias: NrAlbumu@student.pb.edu.pl.
 • Login do konta to zawsze pierwsza_litera_imienia.nazwiskoX studenta.
 • Aby zalogować się na swoje konto pocztowe należy wejść na stronę https://outlook.com/owa/office365.com lub http://poczta.student.pb.edu.pl.
 • Każdy student może być użytkownikiem tylko jednego konta.
 • Nazwa konta nie podlega zmianie i jest jednoznacznie przypisana konkretnemu użytkownikowi.
 • Po usunięciu konta z serwera, nazwa konta nie może być przydzielona innej osobie.
 • Hasło użytkownika do konta nie powinno być przechowywane na serwerze w sposób jawny (nieszyfrowany). Zaleca się szyfrowanie hasła jednokierunkową funkcją kryptograficzną.
 • Za wszystkie działania przeprowadzone na serwerze/koncie na podstawie hasła użytkownika odpowiedzialny jest użytkownik konta.
 • Właścicielem konta jest Politechnika Białostocka.
 • Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do zablokowania konta.
 • Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkownika konta wynikłe z jego zablokowania na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, bądź ze względu na wypadki losowe i próby włamania.
 • Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego wyznacza osobę/osoby pełniące obowiązki administratora serwera.
 • Kwestie sporne nie objęte zawartymi tu przepisami rozstrzyga Kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 • Niniejszy regulamin może ulec zmianie.. Aktualny regulamin znajduje się zawsze na stronie http://uci.pb.edu.pl