Uczelniane Centrum Informatyczne

STATISTICA

STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych w nauce, biznesie, technice oraz zgłębianiu danych.

Informacje o licencji

Program STATISTICA 12.5 w wersji polskiej i angielskiej w ramach licencji akademickiej typu Site License jest przeznaczony dla pracowników, pracowni studenckich oraz studentów Politechniki Białostockiej z:

  • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Wydziału Elektrycznego
  • Wydziału Informatyki
  • Wydziału Mechanicznego
  • Wydziału Zarządzania 
  • Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce.

Nowa licencja programu STATISTICA 12.5 obejmuje zestaw programów Statistica Data Miner + Text Miner + QC oraz dodatkowo Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, czyli następujące moduły analityczne:

Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych licencją na rok 2016 należy zainstalować Statistica 12.5 przy użyciu nowych kluczy instalacyjnych.

Licencja jest ważna do dnia 31 stycznia 2017 r. 

Pobieranie i instalacja oprogramowania STATISTICA

UWAGA! 

Instalacja i rejestracja programu jest możliwa jedynie dla osób posiadających  adres e-mail w domenie: @pb.edu.pl, @doktoranci.pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl.

W celu pobrania i instalacji oprogramowania STATISTICA należy:

  1. Założyć konto pocztowe:
  2. Wypełnić kartę rejestracyjną użytkownika oprogramowania STATISTICA na stronie: http://www.statsoft.pl/Site_License/biD3636pb.php. Podane w karcie informacje będą przesyłane do StatSoft (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest studentem lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą).
  3. Zalogować się za pomocą danych dostępowych z systemu USOSweb na stronie Portalu edukacyjnego Politechniki Białostockiej wybierając formę logowania CAS. Pobrać ze strony oprogramowanie STATISTICA oraz kody instalacyjne.
  4. Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcją dostawcy.

Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania STATISTICA można znaleźć na stronie www.statsoft.pl/Zasoby/Materialy-dodatkowe/Pytania-i-odpowiedzi/Instalacja-i-rejestracja.

Instalacja dodatku "Zestaw do analiz marketingowych i rynkowych"

Dodatkowy moduł Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych można doinstalować do programów w rodziny Statistica w wersji 12.5. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora - instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Podczas instalacji należy wskazać plik licencyjny License.xml, który będzie dołączony do instalatora.
Pliki instalacyjne Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych zostaną udostępnione w ciągi kilku najbliższych dni na stronie Centrum Kształcenia Zdalnego.

Materiały pomocnicze