Uczelniane Centrum Informatyczne

Kody tymczasowe do progrmau Statistica

Do pobrania są już kody, które umożliwią przedłużenie działania aktualnie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji programu STATISTICA, które do tej pory były wykorzystywane przez pracowników i studentów Politechniki Białostockiej w ramach licencji Site License.

Dodatek do programu Statistica dostępny do pobrania

Na stronie http://www.uci.pb.edu.pl/statistica/ dostępny do pobrania jest dodatek: Walidacja Metod Pomiarowych.

Prezentacja programu Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki

Zapraszamy na organizowany od 4 kwietnia do 26 maja br. ogólnopolski cykl prezentacji "STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki", poświęconych zastosowaniom metod statystycznych i data mining w opracowywaniu wyników badań naukowych oraz wybranym problemom nauczania metod analizy danych.

Szkolenia z zastosowania technologii informacyjnych dla pracowników edukacji i pracowników administracyjnych

Uczelniane Centrum Informatyczne informuje o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez firmę Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z.o.o, które rozpoczną się najprawdopodobniej od września. Zapisywać się na szkolenia można już od teraz, gdyż pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą odbywały się w Białymstoku poza godzinami pracy i poza terenem Uczelni.

Konto pocztowe dla studentów do celów rejestracji programu Statistica 9

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania STATISTICA należy: wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.statsoft.pl/Site_License/biD3636pb.php, oraz wypełnić znajdujący się poniżej WNIOSEK o założenie studenckiego konta pocztowego w domenie student.pb.edu.pl dla celów rejestracji oprogramowania Statistica.

Nowa wersja programu Statistica już dostępna

Politechnika Białostocka zakupiła w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Białostockiej najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA Data Miner + QC 9. Szczegółowy opis nowości w wersji 9 można znaleźć pod adresem http://www.statsoft.pl/pdf/Nowosci_w_wersji_9_STATISTI

Szkolenie STATISTICA na PB

Dnia 17 grudnia 2009 na Politechnice Białostockiej odbyło się szkolenie z oprogramowania STATISTICA na temat„Wprowadzenie do analizy danych w STATISTICA” organizowane przez firmę StatSoft Polska we współpracy z Uczelnianym Centrum Informatycznym. 

Szkolenie STATISTICA

Uczelniane Centrum Informatyczne informuje o szkoleniu organizowanym przez firmę StatSoft Polska w ramach zakupionej przez Politechnikę Białostocką ogólnouczelnianej licencji na oprogramowanie STATISTICA.

Szkolenie LEX

W dniu 22 października 2009 Uczelniane Centrum Informatyczne zorganizowało szkolenie dla zarejestrowanych użytkowników nowej wersji serwisu LEX. Po szkoleniu uczestnicy mogli zobaczyć pokaz modułu Zamówienia Publiczne. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 50 osób. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego spotkania.

 

Szkolenie LEX

W dniu 6 października 2009 r. uruchomiono nową wersję serwisu LEX. W związku z czym Uczelniane Centrum Informatyczne organizuje szkolenie dla zarejestrowanych użytkowników tej aplikacji.