Ze względu na długie procedury zakupowe przedłużenia licencji, zamieszczamy informacje, w jaki sposób tymczasowo odblokować na kilkanaście dni działanie aktualnie zainstalowanych i zarejestrowanych programów Statistica w wersji 12.5, które były wykorzystywane przez Państwa do tej pory w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Białostockiej. Działanie programu Statistica w wersji 12.5 można tymczasowo przedłużyć na 14 dni (wersje jednostanowiskowe) oraz na 28 dni (wersje sieciowe) - czyli najlepiej robić to dnia 1 lutego 2017:

1. PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA STATISTICA Statistica wersja 12.5: instalacje jednostanowiskowe Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica ma połączenie z siecią Internet:

 1. Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję "Uruchom jako administrator"
 2. W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk "Aktualizuj licencję" (w angielskiej wersji programu "Update License…")
 3. Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na "Krótkoterminowe odnowienie" ("Request Extension"). Zostanie  wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

Jeżeli komputer na którym zainstalowano zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet:

 1. Proszę skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\Statistica  lub  C:\Program Files (x86)\StatSoft\Statistica.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk "Prześlij". Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

Statistica wersja 12.5: instalacje sieciowe Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica ma połączenie z siecią Internet:

 1. Uruchamiamy na serwerze "Menedżer licencji sieciowej" (w wersji angielskiej "Concurrent License Manager") - należy to zrobić z prawego klawisza myszy wybierając opcję "Uruchom jako administrator"
 2. Klikamy przycisk "Aktualizuj licencję" ("Update License…")
 3. Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na "Krótkoterminowe odnowienie" ("Request Extension"). Zostanie  wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica nie ma połączenia z siecią Internet:

 1. Proszę skopiować plik licencyjny z serwera licencji Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze FLEXlm - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm  lub  C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk "Prześlij". Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

2. PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA DODATKU ZESTAW do Analiz Marketingowych i Rynkowych.

Aby przedłużyć działanie dodatku Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych (dla Statistica w wersji 12.5)  należy użyć załączonego pliku licencyjnego License.xml, który trzeba skopiować do katalogu, w którym ten dodatkowy program jest zainstalowany (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne).

Uwaga: Jeżeli po podmianie pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica program Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych nadal nie będzie działać, wówczas należy wejść w Statistica do menu Narzędzia -> Makro -> Dodatki, następnie trzeba zaznaczyć "Zestawy Analityczne" i kliknąć "Przeinstaluj".

Posted by: admin