Do pobrania są już kody umożliwiające przedłużenie działania aktualnie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji programu STATISTICA 12.5, które do tej pory były wykorzystywane przez pracowników i studentów Politechniki Białostockiej w ramach licencji Site License. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

I PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA AKTUALNIE ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW STATISTICA wer. 12.5

Wersje jednostanowiskowe

 1. ​Po zalogowaniu na stronie http://ckz.pb.edu.pl/ pobieramy Kod dostepu (Access Code) dla jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 odpowiedni do zainstalowanej wersji językowej programu (polska/angielska).
 2. Jeżeli komputer ma połączenie z siecią Internet:
  1. Po uruchomieniu Statistica z menu wybieramy:
   • w przypadku klasycznego menu: Pomoc | Statistica-informacje | Zarządzanie licencjami (w angielskiej wersji programu " Help | About Statistica | License Management"),
   • w przypadku wstążki: Plik | Pomoc i wsparci e | O Statistica - Więcej szczegółów | Zarządzanie licencjami ( " File | Help\Support | About Statistica | License Management").
  2. W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk Aktualizuj licencję ( " Update License").
  3. W kolejnym przywołanym oknie wpisujemy Kod dostępu ( Access code) i klikamy przycisk Zastosuj kod ( " Apply Code") - zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.
 3. ​Jeżeli komputer nie ma połączenie z siecią Internet (lub dostęp do Internetu jest ograniczony):
  1. Skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12  lub   C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.
  2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: https://registration.statsoft.com/update.aspx
  3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu ( Access Code), adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic ).
  4. Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak zaktualizować Statistica

Wersje sieciowe

 1. ​Po zalogowaniu na stronie http://ckz.pb.edu.pl/ pobieramy Kod dostepu (Access Code) dla wersji sieciowych Statistica 12.5. 
 2. Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica 12 ma połączenie z siecią Internet:
  1. Należy zalogować się z uprawnieniami administratora na komputerze na którym zainstalowano serwer licencji Statistica.
  2. Proszę uruchomić na serwerze narzędzie Menedżer licencji sieciowej (" Concurrent License Manager ") - odpowiedni skrót do niego znajduje się w Menu Start\Programy\STATISTICA , można go też uruchomić z katalogu na dysku, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie Statistica (plik " Sta_sm.exe ").
  3. Następnie klikamy przycisk Aktualizuj licencję ( " Update License").
  4. Proszę w przywołanym oknie wpisać kod dostępu i kliknąć Zastosuj kod ( " Apply Code"). Plik licencyjny zostanie zaktualizowany i zapisany na serwerze.
 3. Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, lub jest zainstalowana starsza wersja Statistica niż wer.12:
  1. Proszę skopiować plik licencyjny z serwera licencji Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze FLEXlm - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm lub C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm.
  2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/update.aspx
  3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu ( Access Code),, adres e-mail oraz oraz plik licencyjny stat.lic ).
  4. Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.

​UWAGA: Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica. Przy pomocy kodów dostępu działanie zainstalowanych i zarejestrowanych jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 zostanie przedłużone do 31 stycznia 2017 r .

II NOWE KLUCZE INSTALACYJNE STATISTICA 12.5 UDOSTĘPNIAJĄCE DODATKOWE MODUŁY

Nowa licencja programu STATISTICA 12.5 obejmuje zestaw programów Statistica Data Miner + Text Miner + QC oraz dodatkowo Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych, czyli następujące moduły analityczne:

Aby korzystać z szerszego zestawu modułów analitycznych objętych tegoroczną licencją należy zainstalować Statistica 12.5 przy użyciu nowych kluczy instalacyjnych. Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na pb.edu.pl.
Instrukcje pobierania i instalacji znajdują się na stronie 
http://uci.pb.edu.pl/oprogramowanie/statistica  

III INSTALACJA DODATKU ZESTAW DO ANALIZ MARKETINGOWYCH I RYNKOWYCH

Dodatkowy moduł Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych można doinstalować do programów w rodziny Statistica w wersji 12.5. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora - instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Podczas instalacji należy wskazać plik licencyjny License.xml, który będzie dołączony do instalatora.
Pliki instalacyjne Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych zostaną udostępnione w ciągi kilku najbliższych dni na stronie Centrum Kształcenia Zdalnego.

IV KARTA REJESTRACYJNA

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną zamieszczona na stronie www.statsoft.pl/Site_License/biD3636pb.php. Informacje w niej zawarte będą przesyłane do firmy StatSoft Polska (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest pracownikiem lub studentem lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą).

V DODATKOWE MATERIAŁY

Posted by: wzera