Uczelniane Centrum Informatyczne informuje, że przedłużenie działania aktualnie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji programu STATISTICA wykorzystywanych przez pracowników i studentów Politechniki Białostockiej w ramach licencji Site License jest możliwe na okres 14 dni.

UWAGA! 

Okres dodatkowych 14 dni jest liczony od momentu przeprowadzenia procedury przedłużania. Obecna licencja Statistica 12.5 jest ważna do dnia 31 stycznia, zatem przedłużenie należy wykonać najwcześniej dnia 1 lutego  (lecz nie później niż 90 dni po wygaśnięciu licencji).

Procedura przedłużenia licencji programu Statistica 12.5 dla instalacji jednostanowiskowych

Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica ma połączenie z siecią Internet:

  1. W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk " Aktualizuj licencję " (w angielskiej wersji programu " Update License… ")
  2. Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na " Krótkoterminowe odnowienie " (" Request Extension "). Zostanie  wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet:

  1. Proszę skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\Statistica  lub   C:\Program Files (x86)\StatSoft\Statistica .
  2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: https://registration.statsoft.com/Temporary.aspx
  3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic ).
  4. Klikamy przycisk " Prześlij ". Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować.
Posted by: wzera