Zapraszamy na organizowany od 4 kwietnia do 26 maja br. ogólnopolski cykl prezentacji "STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki", poświęconych zastosowaniom metod statystycznych i data mining w opracowywaniu wyników badań naukowych oraz wybranym problemom nauczania metod analizy danych. Wystąpienia będą bogato ilustrowane przykładami analiz w środowisku programu STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Swoimi doświadczeniami analitycznymi i dydaktycznymi podzielą się wykładowcy StatSoft Polska. Patronat medialny nad cyklem objęło Forum Akademickie.

W programie każdego spotkania planowane są następujące wykłady:

  • Estymacja i testowanie hipotez,
  • Modelowanie współzależności zjawisk w STATISTICA i STATISTICA Data Miner,
  • Analiza szeregów czasowych i prognozowanie,
  • Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?

oraz informacje o

  • Ofercie StatSoft Polska dla uczelni.

Szczegółowy program tych spotkań oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszych stronach internetowych pod adresem  www.StatSoft.pl/seminaria.html. Udział w spotkaniach bez opłat. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.
Program może się zmienić.

Posted by: admin