Politechnika Białostocka zakupiła w ramach licencji Site License dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Białostockiej najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA Data Miner + QC 9. Szczegółowy opis nowości w wersji 9 można znaleźć pod adresem http://www.statsoft.pl/pdf/Nowosci_w_wersji_9_STATISTICA.pdf.

Warunkiem jaki należy spełnić, aby móc korzystać z oprogramowania  STATISTICA jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.statsoft.pl/Site_License/biD3636pb.php. Po wypełnieniu karty rejestracyjnej od uczelnianego administratora licecnji zostanie przesłany na podany adres e-mail: 
a) kod przedłużający działanie (w przypadku chęci przedłużenia działania aktualnie zainstalowanej wersji programu), lub 
b) informacja, w jaki sposób można uzyskać dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.

UWAGA! 
Korzystać z oprogramowania mogą jedynie osoby posiadające domenę adresu e-mail zakończoną na pb.edu.pl.

Posted by: admin